Warszawa

Warszawa (100 m, 1 171000 mieszk.), stolica Polski, m. woj., woj. miejskie, położ. w środkowym biegu Wisły, na jej obu brzegach, w Kotlinie Warszawskiej. Siedziba najwyższych władz państwowych: Sejm, Rada Państwa, Urząd Rady Ministrów, Ministerstwa i Sąd Najwyższy. Ważny węzeł komunikacyjny, port lotniczy, port rzeczny. Przem. maszynowy, metalowy, elektrotechniczny, poligraficzny, przyrządów i aparatów precyzyjnych, farmaceutyczny, ceramiki technicznej, spożywczy i drzewny. Ważniejsze zakłady przem.: Fabryka Samochodów Osobowych, huta „Warszawa”, Dom Słowa, Zakłady 22 Lipca, elektrociepłownia. Dzielnice przem.: Żerań, Tarchomin, Żoliborz, Koło, Wola, Służewiec i Grochów. Wielki ośrodek naukowy i kulturalny. Instytuty naukowe: Polska Akademia Nauk, Instytut Radowy im. M. Curie-Skłodowskiej, Państw. Instytut Geologiczny, PIHM i inne. Wyższe uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Akademia Medyczna, Politechnika, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego, Wyższa Szkoła Muzyczna, Państwowa Szkoła Teatralna, Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Ogółem na wyższych uczelniach kształci się ok. 46 500 młodzieży. Liczne placówki kulturalne m. in. Filharmonia Narodowa, opera, teatry, Muzeum Narodowe, Biblioteka Narodowa. W Warszawie trwają stale intensywne prace budowlane, w 1960 roku na inwestycje budowlane przeznaczono sumę 1854,8 min. zł. W tym samym roku oddano do użytku budynki o łącznej kubaturze 4525,5 tys. m3. Miasto o obszarze 446 km2 dzieli się pod względem administracyjnym na 7 dzielnic: 1) Śródmieście, 2) Mokotów, 3) Ochota, 4) Wola, 5) Żoliborz, 6) Praga-Południe, 7) Praga-Północ.

Author: krakowmiasto.pl