Pałac Krasińskich

W przedłużeniu ul. Miodowej przy pl. Krasińskich nr 5 pałac Krasińskich (Rzeczypospolitej), jedna z najwspanialszych budowli barokowych w Europie. Zbud. 1676—97 przez Tylmana z Gameren przy współudziale wybitnych architektów włoskich. Wspaniałe wnętrza i klatka schodowa. W 2 poł. XVIII w. siedziba Komisji Skarbowej i Komisji Brukowej. 1782 odbud. po pożarze przez Merliniego. Tu nadano Księstwu Warszawskiemu kodeks Napoleona. Po wojnie odbud. wg planów historycznych mieści dział rękopisów i staro¬druków Biblioteki Narodowej. Przy pałacu empirowe studnie 1823. Do pałacu przylega park Krasińskich urządzony w stylu włoskim w końcu XVII w. W 1824 załóż, tu pierwszy w Warszawie Instytut Wód Mineralnych. W czasie powstania 1944 cmentarzem poległych powstańców i ludności. Z Miodowej w lewo ul. Długą w kierunku pl. Dzierżyńskiego. Pod nr 38/40 pałac Duckerta — Pod 4 Wiatrami 2 poł. XVII w., przebud. poł. XVIII w. w stylu rokokowym i w 1. 1769—80 przez Zuga. Na słupach bramy figury czterech wiatrów. Z zewnątrz rokokowo-klasycystyczny. Odbud. po II wojnie w postaci XVIII w. Dalej do Arsenału, gdzie trasa okólna łączy się z ul. Nowotki.

Author: krakowmiasto.pl