Wariant Skwierzyński

Od rozwidlenia (78 km) na zach. — 81 km Wierzbno, wieś zamieszkała przez polską ludność autochtoniczną. Rozległy park angielski (stary drzewostan). — 90 km Przytoczna. W wiejskim parku staropolski dworek XVIII w. z dachem mansardowym, rozbud. XIX w. 93 km. Skrzyżowanie dróg. W odl. 2,5 km na pd. wieś Rokitno, znana d. miejscowość pątnicza ludności polskiej pod zaborem pruskim. Kość. zbud. 1746—56 na miejscu starszego (1333), bogate rokokowe wyposażenie wnętrza. W wielkim ołtarzu obraz Madonny (szkoła niderlandzka) XVII w. z białym orłem (przetrwał okres okupacji). 3 km na pd. od wsi rynnowe j. Rokitno, sąsiadujące od wsch. z J. Lubikowskim (340 ha, głęb. 34 m). 98 km Chełmsko, Kość. późnogotycki przebud. 1881. W kaplicy kościelnej przetrwał okres okupacji obraz św. Kazimierza królewicza z książęcą koroną i orłem jagiellońskim. 103 km Skwierzyna (5700 mieszk.), m. na 1. brzegu Warty powyżej ujścia Obry. W XIII w. należy do Śląska. 1316 miasto zagarniają Brandenburczycy i sprzedają Krzyżakom. Odbite przez Władysława Łokietka jest odtąd miastem królewskim. 1712 pożar niszczy całe miasto. Od 1815 pod zaborem pruskim. W 1945 zniszczone w 45%. Kość. gotycki XV w., restaur. 1861—63. W rynku pod nr 20 dom szczytowy XVIII w. W Skwierzynie skrzyżowanie z trasą 7. Wyjazd na zach. — 105 km. W lewo odgałęzienie drogi do Sulęcina.

Author: krakowmiasto.pl