Centrum nowej Warszawy

Centrum nowej Warszawy stanowi skrzyżowanie ul. Marszałkowskiej z Al. Jerozolimskimi. Ul. Marszałkowska przecina miasto z pd. na pn. Powstała w końcu XVIII w. zabud. najpierw dworkami, willami i pałacykami. Od 1840 bud. kamienic czynszowych. Dzięki centralnemu położeniu i bud. 1844—45 dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej u zbiegu Al. Jerozolimskich staje się na przełomie XIX i XX w. główną arterią. Zniszczona w czasie ostatniej wojny, 1949—52 poszerzona między pl. Konstytucji i Ogrodem Saskim. 1947 przedłużona przez tereny zburzonego getta w kierunku Żoliborza (ul. Nowotki). 1952 ukończenie pl. Konstytucji — centrum Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.

Author: krakowmiasto.pl