Kłodawa i Boryslawice

157 km Kłodawa (5500 mieszk.), m. pow., przekształcające się w ośrodek górnictwa i przem. chemicznego w oparciu o nowo odkryte złoża soli kamiennej i soli potasowych. W 1.1966—70 projektuje się budowę kopalni i warzelni soli. Stare tradycje kulturalne (XV w. filia Akademii Krakowskiej). Ratusz klasycystyczny 1810. Kość. i klasztor Karmelitów, barokowy XVII/XVIII w., bogate barokowe wyposażenia wnętrza. Kość. filialny drewniany 1557. W odl. 9 km na pn. Przedecz, m. nad j. Przedecz. Prawa miejskie 1427. Kość. gotycki XV w. 163 km Boryslawice. Ruina zamku gotyckiego 1423, kość. drewniany i dzwonnica poł. XVIII w. — 172 km. W odl. 2 km na pd. Grzegorzew. Kość. drewniany 1776.

Author: krakowmiasto.pl