Biblioteka Rolnicza

Nr 66 Biblioteka Rolnicza d. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa zbud. 1 poł. XIX w. jako odwach wojskowy. W 1. 1870—85 miejsce wystaw Tow. Zachęty Sztuk Pięknych a następnie siedziba Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Pracowała tu Maria Curie-Skłodowska (tablica pamiątkowa). Podcienia na parterze i loggie na 1 piętrze. Nr 64 Resursa Obywatelska zbud. 1861. Odbud. 1951, obec. ośrodek wczasów miejskich. Nr 62 Tow. Dobroczynności przebud. z d. kość. i klasztoru Karmelitów w 1819 przez Corazziego. Budynek neoklasycystyczny, obec. odbud. W domu pod nr 61 mieszkał 1858—60 twórca opery narodowej Stanisław Moniuszko.

Author: krakowmiasto.pl