Konin

205 km Konin (100 m, 18 000 mieszk.), m. pow. Od niedawna ośrodek dynamicznie rozwijającego się okręgu górniczo-energetycznego, bazującego na węglu brunatnym. Pokłady węgla, oceniane na miliard ton, zalegają płytko pod powierzchnią ziemi umożliwiając wydobycie odkrywkowe. Pierwsza lokacja miasta XIII w. nad rz. Pową, na terenie obec. wsi Stare Miasto (4 km na pd. zach.). Po jego spaleniu przez Krzyżaków nowa lokacja nad Wartą 1331. Od XIV w. siedziba powiatu. Przywileje handlowe Władysława Jagiełły. XVII i XVIII w. liczne pożary. Słup drogowy z piaskowca (unikat w Polsce) z datą 1151 i napisem łacińskim, ustawiony przez wojewodę Piotra Wszeborowicza na oznaczenie połowy drogi między Kaliszem i Kruszwicą. Kość. farny, gotycki XIV/XV w. z renesansową kaplicą (1607, po stronie pd.) fundacji Jana Zemełki, z pochodzenia chłopa, doktora medycyny i filozofii. W kościele jego epitafium. Kość. i klasztor Reformatów, barokowy 1 poł. XVIII w. Klasycystyczny ratusz i gmach Prez. PRN (pocz. XIX w.), synagoga 1832, loża masońska pocz. XIX w. W rynku dom Jana Zemełki XVI w. oraz domy mieszczańskie XVIII/XIX w. Muzeum Regionalne PTTK (ul. Słowackiego nr 8). Z Konina wychodzi na pn. szlak wodny kanałem Warta — Gopło — Noteć. W odl. 4 km na pd. zach. od Konina Stare Miasto, wieś nad rz. Pową. Kość. romański XIII w. z romańskim portalem i tympanonem stanowiący dziś kaplicę przy nowym kościele.

Author: krakowmiasto.pl