Niepodległość Polski

Po odzyskaniu niepodległości planowa przebudowa i rozbudowa miasta wg nowego układu przestrzennego. Na ruinach i peryferiach odbudowa starych i budowa nowych osiedli. Warszawa staje się ośrodkiem kulturalnym, naukowym i politycznym wywierającym wpływ na życie kraju i odgrywającym ważną rolę na arenie międzynarodowej. Ważniejsze wydarzenia ostatniego 18-lecia: 1945 powołanie Biura Odbudowy Stolicy, uruchomienie elektrowni, stacji filtrów i uruchomienie pierwszych linii tramwajowych. 6. XII. tegoż roku I Kongres PPR. 1946 odbud. mostu im. J. Poniatowskiego i kolejowego pod Cytadelą oraz Nowego Światu. 4. II. 1947 otwarcie sejmu ustawodawczego. 15—21. XII. 1948 Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS, powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Odbud. osiedli mieszkaniowych: Mariensztat, Koło, Mokotów, budowa Domu Partii.1949 oddanie do użytku Trasy W-Z z mostem Śląsko-Dąbrowskim, pocz. bud. Trasy N-S, odbud. mostu linii średnicowej. Warszawska konferencja PZPR poświęcona sprawie odbud. i przyszłości Warszawy. 1950 II Światowy Kongres Obrońców Pokoju. 1951 włączenie w obręb Warszawy miejscowości podmiejskich. Kongres Nauki Polskiej — utworzenie Polskiej Akademii Nauk. 27. I. 1952 uchwalenie Konstytucji PRL. Ukończenie bud. pi. Konstytucji i Marszałkowskiej Dziel¬nicy Mieszkaniowej MDM. 1953 odbud. Rynku Starego Miasta i części „traktu” Starej Warszawy. Bud. Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu. 10—17. III. 1954 II Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Bud. elektrociepłowni na Żeraniu. 1955ukończenie Pałacu Kultury i Nauki, zbud. Stadionu X-lecia. 11. V. podpisanie Paktu Warszawskiego. W sierpniu V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. Uruchomienie stacji telewizji. 1956 oddanie do użytku odcinka Trasy N-S łączącego śródmieście z Mokotowem. Odbud. Rynku Nowego Miasta. Rozpoczęcie bud. osiedla na Wierzbnie. 1957 uruchomienie pierwszego pieca w hucie „Warszawa” i cementowni „Warszawa” na Żeraniu. 1958 bud. osiedli przy Szosie Krakowskiej, przy ul. Bema i osiedla Kasprzaka. 10—19. III. 1959 III Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Oddanie do użytku Trasy Mostowej i mostu Gdańskiego. Rozpoczęcie bud. elektrociepłowni na Siekierkach. 1960 otwarcie odbud. pałacu Łazienkowskiego, przebud. ul. Grójeckiej. 1961 rozpoczęcie zabud. wschodniej strony pi. Defilad oraz zachodniej części Śródmieścia (osiedla „Złota” i „Emilia”).

Author: krakowmiasto.pl