Awiofobia
mar01

Awiofobia

Czym jest awiofobia? Awiofobia zaliczana jest do fobii specyficznych. Czynnikiem powodującym lęk jest w jej przypadku latanie samolotem. O zaburzeniu tym zaczęło się mówić już podczas I Wojny Światowej, gdy zwrócono uwagę na stres przed lotem samolotem występujący u części pilotów i członków załogi. Zaburzenie u jednostki Podobnie jak inne fobie, awiofobia przybiera wiele postaci. Różnice występują chociażby w nasileniu strachu...

Read More