Koło — Włocławek

65 km, droga drugorzędna. Wyjazd z Koła na pn. wsch. — 21 km Brdów, miasteczko malowniczo położ. między J. Modzerowskim i J. Brdowskim. Kość. fundacji Władysława Warneńczyka (1436), przebud. w XVII i XVIII w. D. klasztor Paulinów, barokowy XVIII w. Pod Brdowem miejsce bitwy w powstaniu styczniowym. 25 km Długie, miejsce urodź. Justyny Krzyżanowskiej, matki Chopina. 27 km Izbica Kujawska. Kość. gotycki XV w., restaur. w XVII i XIX w. W odl. 7 km groby megalityczne (neolit), tzw. kujawskie. — 42 km Lubraniec (2000 mieszk.), m., d. siedziba Lubrańskich. Kość. gotycki 1497 i klasycystyczny dwór XIX w. 51 km Brześć Kujawski (100 m, 4600 mieszk.), m. położ nad Zgłowiączką. Cukrownia, cegielnia i suszarnia cykorii. Prawa miejskie ok. 1250 z nadania Kazimierza, syna Konrada Mazowieckiego. W l. 1332—43 pod władzą Krzyżaków, którzy zbud. zamek i mury obronne. W wyniku pokoju kaliskiego Krzyżacy opuszczają miasto. Po zjednoczeniu Polski stolica woj. brzesko-kujawskiego, siedziba sądów grodzkich. W XVI i XVII w. okres zamożności, którego podstawą handel zbożem i piwowarstwo. Wojny szwedzkie zahamowały dalszy rozwój. Po drugim rozbiorze zajęty przez Prusy, przeszedł później w skład Królestwa Kongresowego. Przez krótki czas ośrodek powiatu, centrum rzemieślniezo-handlowe i miejsce jarmarków. Kość. Św. Stanisława zbud. 1235, przebud. XVIII, XIX i XX w. Wewnątrz fragment tryptyku wykonanego przez jednego z uczniów Wita Stwosza. Ratusz klasycystyczny 1 poł. XIX w. Przy ul. Narutowicza kilka domów klasycystycznych. Kość. i klasztor Dominikanów XIII/XIV w., przebud. w stylu barokowym. Za klasztorem, nad rzeką fragmenty murów miejskich XIV w. Koniec bocznicy trasy 86. 54 km Pikutkowo. Odkryto tu groby prehistoryczne. — 65 km Włocławek (trasa 84).

Author: krakowmiasto.pl