Trasa Mostowa

Zrealizowany w 1959 7-kilometrowy odcinek stanowi 1/3 część zaplanowanej Śródmiejskiej Trasy Obwodowej, której ukończenie pozwoli stworzyć w połączeniu z trasami W-Z i N-S wygodny system komunikacyjny. Zbud. odcinek biegnie od Trasy W-Z. przebud. ul. Okopowe. nową ul. Buczka, przecina Trasę N-S oraz dalej ul. M. Nowotki i wiedzie przez most Gdański, ul. St. Starzyńskiego do ul. 11 Listopada, dalej przebud. ul. Szwedzką dochodzi znów do Trasy W-Z. Dzięki w., duktom i tunelom przejścia i skrzyżowania rozwiązano bezkolizynie. Na pr. brzegu Wisły tzw. Bulwar Praski (ul. Wybrzeże Hel i Wybrzeże Szczecińskie) łączy trasę z mostem Śląsko-Dąbrowskim i mostem Poniatowskiego. W zach. odcinku Trasy Mostowej tereny zielone. W środkowym odcinku dwupoziomowy most Gdański zbud. na filarach d. mostu kolejowego wg proj. Katyńskiego. Wsch. odcinek trasy na terenie Pragi prowadzi obok nowych osiedli mieszkaniowych Praga II i Praga III.

Author: krakowmiasto.pl