Biały Domek i Pałac Łazienkowski

Biały Domek, pawilon parkowy zbud. 1774—76 przez Merliniego, malowidła ścienne Plerscha. Na pocz. XIX w. mieszkał w nim przebywający na wygnaniu w Warszawie późniejszy król Francji Ludwik XVIII. Pałac Łazienkowski. Pierwotnie pawilon łazienny zbud. 1683—90 wg proj. Tylmana z Gameren w stylu barokowym na miejscu wcześniejszej łazienki. W 2 poł. XVIII w. przekształcenie na zlecenie St. Augusta Poniatowskiego w reprezentacyjny pałac. Przebud. i rozbud. dokonano w kilku fazach wg proj. Merliniego i Kamsetzera, nadając pałacowi styl wczesnoklasycystyczny. Piękne wnętrza, m. in. przedsionek, sala Biała, sala Salomona. Miejsce słynnych obiadów czwartkowych — spotkań uczonych i artystów. Tu mieściła się królewska galeria obrazów. Pod zaborami pałac własnością carów. 1944 hitlerowcy spalili pałac i przygotowali do wysadzenia w powietrze. Oddział Muzeum Narodowego. W pobliżu w budynku dla dworzan zbud. 1778—88 mieściła się w okresie Królestwa Kongresowego szkoła podchorążych. Dalej wczesnoklasycystyczny pałac Myślewicki zbud. przez Merliniego dla ks. Poniatowskiego. Piękne wnętrza ozdobione posągami dłuta Monaldiego i malowidłami Plerscha i Hackerta.

Author: krakowmiasto.pl