Pałac Radziwiłłów i hotel „Europejski”

Naprzeciwko nr 46/48 pałac Radziwiłłów zbud. 1643—45 dla hetmana Koniecpolskiego. Wielokrotnie przebud., zmieniał często właścicieli. 1774—78 siedziba teatru Sułkowskich, pierwszego publicznego teatru Warszawy. 1818—19 przebud. w stylu klasycystycznym przez Aignera na siedzibę namiestnika Królestwa Kongresowego. Zabytkowe wnętrza rokokowe i klasycystyczne. Obec. siedziba Rady Ministrów PRL. Obok nr 42/44 hotel „Bristol” eklektyczna budowla z 1899 wg proj. Marconiego. Dalej po prawej nr 13 hotel „Europejski” zbud. 1855—77 wg proj. H. Marconiego w stylu późnego neorenesansu. W cukierni Loursa na parterze w 1. 1861—62 miejsce zebrań spiskowców przed powstaniem styczniowym. Odbud. po ostatniej wojnie. Po lewej nr 34 późnobarokowy, bazylikowy kość. Wizytek zbud. 1727—63 wg proj. Baya i Schroegera. Odnowiony 1847 pod kierunkiem Marconiego. Barokowa fasada z figularnymi rzeźbami. Rokokowa stiukowa dekoracja wnętrz. Oryginalna ambona.

Author: krakowmiasto.pl