Kamienica Talentiego

Strona pn. — Dekerta. Nr 38 kamienica Talentiego zw. też kamie¬nicą Macieja Kurowskiego. Pierwotnie gotycka, przebud. XVII w. Późnorenesansowy portal i drzwi obijane blachą, wewnątrz ażurowe drzwi kratowe 1737. Przy odbudowie natrafiono na fragmenty gotyckich ścian i fresków późnośredniowiecznych. W 1. 1924—27 mieścił się tu Kom. Centr. Niezależnej Partii Chłopskiej (tablica pamiątkowa). Nr 36 kamienica Pod Murzynkiem (nazwa od głowy Murzynka w fasadzie). Renesansowa, zbud. w 1 poł. XVII w. W 1 poł. XVIII w. nadbud. 4 piętra. Pierwsza odbud. po ostatniej wojnie kamienica staromiejska. 1899 na tajnym zebraniu robotników przemawiał w niej F. Dzierżyński. Nr 34 kamienica Szlichtyngowska, gotycka, przebud. XVII w. We wnętrzu zachowane malowane stropy z XVII w. Obec. Muzeum Historyczne m. Warszawy. Nr 32 kamienica Baryczków. Nazwa od patrycjuszy miejskich Baryczków, do których należała już 1511. Pierwotnie gotycka, po pożarze na pocz. XVII w. przebud. w stylu renesansowym. Rzeźbiarskie obramienie portalu, attyka. Dach pogrążony, jeden z nielicznych na Starówce. W sieni renesansowa dekoracja stiukowa sklepienia, na piętrach belkowane stropy z dekoracją malarską. Z pn.-wsch. rogu Rynku w dół ku Wiśle ul. Kamienne Schodki, ciekawy zakątek Starego Miasta.

Author: krakowmiasto.pl