Kiekrz i Wielkopolski Park Narodowy

Kiekrz (14 km na pn. zach.) wodny ośrodek sportowo-szkoleniowy oraz popularne kąpielisko nad J. Kierskim (310 ha, 35 m głęb.), wsch. brzeg jeziora zadrzewiony. Domki campingowe. Dojazd samochodem ze śródmieścia przez Sołacz i Golęcin (Al. Wielkopolską za tramwajem ,,9”, Golęcińską i Koszalińską) obok J. Strzeszyńskiego (nad jeziorem motel i rest.), wzgl. ul. Dąbrowskiego przez Krzyżowniki. Autobus MPK, kolej. Trasa piesza z parku Sołackiego doi. Bogdanki, brzegiem j. Rusałka i J. Strzeszyńskiego wśród lasów. Wielkopolski Park Narodowy (15—20 km na pd. zach.), obszar pagórkowato-leśny, na 1. brzegu Warty o krajobrazie wybitnie polodowcowym; najbardziej malowniczy zakątek Wielkopolski, licznie uczęszczany jako teren wycieczkowy i wypoczynkowy. Na obszarze ok. 100 km2 15 jezior polodowcowych przeważnie śródleśnych; kilka ścisłych rezerwatów flory i fauny oraz kilka miejscowości o charakterze wypoczynkowo-letnisko- wym. Dojazdy z Poznania drogą lub koleją przez Luboń i Puszczykowo do Osowej Góry (22 km) lub przez Komorniki nad J. Jarosławieckie (18 km) i J. Góreckie (26 km); autobusami z końcowego przystanku tramwajów na Dębcu. Głównymi ośrodkami turystycznymi w obrębie parku są: Puszczykowo (13 km na pd.) m., popularna miejscowość letniskowa na 1. brzegu Warty, u stóp zalesionych wzgórz. Ośrodek FWP; plaża nad Wartą. Muzeum leśne. 2 km dalej na pd. Puszczykówko — osiedle letniskowe nad Wartą. Osowa Góra (131 m) nad J. Budzyńskim (16 ha), st. końcowa linii kol. 7 Poznania, opodal okrągłe j. Kociołek (4 ha). J. Góreckie — najpiękniejsze i najgłębsze z jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego (106 ha, 17 m głęb.), b. czysta woda. Na jeziorze 2 wyspy. Na jednej z nich ruiny zameczku z 1824. Na pn. brzegu prewentorium przeciwgruźlicze dla dzieci. J. Jaroslawieckie (12 ha) w środku parku. W leśniczówce nad jeziorem st. turystyczna.

Author: krakowmiasto.pl