Kostrzyn i Paczkowo

285 km Kostrzyn (100 m, 4200 mieszk.), m. załóż. 1251. W rynku tablica poświęcona pamięci Polaków rozstrzelanych w 1939 r. Kość. gotycki XVI w., spalony przez Szwedów, restaur. 1791. W odl. 5 km na pn. Park Natury Promno, 840 ha, popularny teren wycieczkowy i wypoczynkowy. Trzy rezerwaty ścisłe: leśny, 2 jeziorne. 10 km Pobiedziska (ok. 4800 mieszk.), m. od 1258, spalone przez Krzyżaków 1331. Kość. gotycki XIV w., odbud. po pożarze w XVI w. Na ścianach zewnętrznych liczne tajemnicze znaki. Często przebywali tu Przemysł I i Władysław Jagiełło. 290 km Paczkowo. W odl. 2 km na pd. Siekierki Wielkie. Kość. drewniany 1762. — 295 km Swarzędz (87 m, 9000 mieszk.), m. stolarzy nad J. Swarzędzkim. Prawa miejskie 1638. Domki mieszczańskie XVIII i pocz. XIX w. Za miastem, z prawej widok na Swarzędzkie. — 298 km Antoninek, wsch. przedmieście Poznania. Huta szkła. Wjazd do śródmieścia z ul. Warszawskiej.

Author: krakowmiasto.pl