Krakowskie Przedmieście — Nowy Świat — Al. Ujazdowskie

Najstarsza arteria komunikacyjna Warszawy łączyła pałac Ujazdowski z Rynkiem Starego Miasta. Wiódł tędy trakt handlowy i komunikacyjny z Pułtuska przez Zakroczym do Czerska. Nazwa Krakowskie Przedmieście (d. Czerskie lub Bernardyńskie) od końca XVI- w. po przeniesieniu siedziby królewskiej z Krakowa do Warszawy. Ulica rozpoczyna się od pl. Zamkowego. W XVII w. ciąg siedzib magnackich. W latach międzywojennych trasa uroczystości państwowych i przejazdu znakomitych gości. Całkowicie zniszczona, odbud. po II wojnie światowej, staje się arterią, przy której gromadzą się instytucje naukowe i kulturalne. Krakowskie Przedmieście nr 89 kamienica Johna 1 poł. XVIII w., przebud. XIX w. i restaur. 1910. Mansardowy dach. Odbud. po zniszczeniach wojennych z zachowaniem form rokokowych. W parterze zejście do schodów ruchomych Trasy W-Z. Nr 87 kamienica Prażmowskich zbud. 1660, przebud. 1754 prawdopodobnie przez Fontanę. Wybitny przykład warszawskiej architektury rokokowej. Bogata dekoracja (balkony, gzyms, kartusze). Obec. siedziba Zw. Literatów Polskich. Nr 79 kamienica Roeslera zbud. ok. 1785 przez Zuga jako pierwszy w Warszawie dom handlowy. Klasycystyczna fasada, ciekawie opracowane detale architektoniczne (obramowanie okien i duży gzyms).

Author: krakowmiasto.pl