Panowanie Sasów

W okresie panowania Sasów początek porządkowania miasta i planowania rozbudowy (Komisja Brukowa pod przewodnictwem marszałka Bielińskiego). 1747 założenie przez Załuskich pierwszej biblioteki publicznej. W tym okresie pod rządami króla Stanisława Augusta Poniatowskiego powstają liczne pałace, początki przemysłu, pierwsze manufaktury, browary, młyny, cegielnie. 1770 otoczenie miasta wałami zw. okopami Lubomirskiego. 1779 otwarcie gmachu Teatru Narodowego, w którym występował W. Bogusławski, twórca teatru polskiego. 1791 Konstytucja 3 Maja. Uchwalenie przez Sejm Czteroletni zniesienia jurydyk, początek scalania Warszawy w jeden organizm miejski. W okresie rozbiorów upadek miasta. 1794 powstanie kościuszkowskie, spalenie Pragi, wyludnienie miasta. 1796—1806 Warszawa pod okupacją pruską. W Księstwie Warszawskim (1807—15) początek poprawy sytuacji miasta, w Królestwie Kongresowym (1815—30) szersze plany urbanistyczne. 1818 otwarcie Uniwersytetu Warszawskiego. 1830—31 powstanie listopadowe. 1832 bud. Cytadeli. 1833 otwarcie Teatru Wielkiego. 1862 utworzenie Muzeum Sztuk Pięknym, przekształconego w 1916 na Muzeum Narodowe. 1863 powstanie styczniowe, długi okres ucisku politycznego. 1864 stracenie na stokach Cytadeli członków Rządu Narodowego z R. Trauguttem. 1864 otwarcie mostu Kierbedzia. 1876 organizacja pierwszych kółek socjalistycznych. 1882 Waryński organizuje pierwszą polską rewolucyjną partię socjalistyczną „Proletariat”. 1890 pierwszy obchód 1 Maja. 1898 założenie Politechniki Warszawskiej. 1901 otwarcie Filharmonii/ 1905 strajk powszechny, krwawa demonstracja w Al. Jerozolimskich. 1905—07 walki rewolucyjne, strajk szkolny. 1908 uruchomienie tramwajów elektrycznych. 1912 otwarcie mostu im. J. Poniatowskiego. 1913 otwarcie Teatru Polskiego.

Author: krakowmiasto.pl