Słupca — Ląd — Pyzdry — Września

47 km, droga lokalna. Wyjazd ze Słupcy na pd. — 10 km Ląd. Pocysterski kość. i klasztor, załóż. w 1145, jeden z najbardziej monumentalnych zespołów sakralnych w Polsce. Zabudowania klasztorne: parter XIV i XV w., piętro XVII i XVIII w. Na parterze we wsch. skrzydle oratorium 1 poi. XIV w. z gotyckim sklepieniem i freskami 2 poł. XIV w. Kość. barokowy o bogatym wyposażeniu wnętrza, zbud. 1651—1743, przez architektów włoskich i polskich. Na łąkach po drugiej stronie Warty wielkie grodzisko pierścieniowate z fosą i podgrodziem (prace wykopaliskowe). 13 km Ciążeń. Pałac późnobarokowy (2 poł. XVIII w.) w parku angielskim, na pr. brzegu Warty kość. gotycki 1537, przebud. na barokowy. 25 km Pyzdry (3200 mieszk.), m. na pr. brzegu Warty. Prawa miejskie 1257. W okresie zaborów najdalej na zach. wysunięty punkt carskiej Rosji. 1863 bitwa powstańcza. Kość. paraf, późnogotycki, restaur. po pożarach 1768 i 1807. Kość. i klasztor Franciszkanów pierwotnie gotycki, przebud. na barokowy. W rynku dom drewniany z podcieniem XVIII w., w nim Muzeum Regionalne. 32 km Kołaczkowo. Zespół klasycystycznych budowli (1 poł. XIX w.) obejmujący kościół, oficyny pałacowe, stajnie. — 37 km Zieliniec. Kość. drewniany XVII/XVIII w. — 47 km Września na 259 km trasy głównej.

Author: krakowmiasto.pl