Warszawa — Leszno — Kampinos

40 km, droga drugorzędna do Leszna, dalej lokalna. Wyjazd ul. Górczewską na zach. — 13 km Babice Stare, wieś wzmiankowana 1400. Kość. barokowy 1723. Cmentarz wojskowy z 1939. W odl. 4 km na pn. zach. Lipków. Kość. klasycystyczny 1792 restaur. 1958. Grobowiec fundatora J. P. Jakubowicza (zm. 1S45), właściciela manufaktury pasów słuckich. Dwór XVIII w. Park upamiętniony przez H. Sienkiewicza w „Ogniem i mieczem” (pojedynek Bohuna z Wołodyjowskim). 21 km Borzęcin Duży. Kość. 1855, barokowy posąg św. Rocha. Kłasycy- styczna kaplica cmentarna 1 poł. XIX w. z póżnobarokowym ołtarzem. — 25 km Zaborów. Kość. klasycystyczny 1791, dwór z końca XVII w., przebud. XIX w. Duży park 1 poł. XIX w. Puszcza Kampinoska ok. 650 km2 terenów leśno-wydmowo-bagiennych ( lasy ok.200 km2). Położ. między Wisłą od pn. i wsch., Bzurą od zach. i wysokim brzegiem pradoliny Wisły od pd. Pozostałość wielkiej puszczy łączącej się z Puszczą Kurpiowską, Bolimowską i Jaktorowską. Ongi miejsce polowań na żubry, jelenie, niedźwiedzie. Dzewostan szczególnie ucierpiał podczas I i II wojny światowej. W okresie powstania 1863 schronienie powstańców, w ostatniej wojnie miejsce ożywionej działalności partyzanckiej. w 1959 utworzono Kampinoski Park Narodowy (ok. 407 km\ tereny rezerwatów ok. 207 km). Odgałęzienie drogi na pd. do Błonia (7 km. trasa 2) l na pn. do Nowego Dworu Maz. (22 km, trasa 73). Z Leszna dalej drogo polną na zach. — 37 km Wlejce. 40 km Kampinos, w XV w. prawa miejskie (Białe Miasto). Dwór 1 poł. XIX w. W 1863 siedziba sztabu powstańczego Z. Padlewsklcgo 1 M. Ro¬manowskiego, obec. schronisko turystyczne. Kość. drewniany 1773-80. Na cmentarzu mogiły powstańców 1863 1 żołnierzy polskich 1939. Punkt wyjściowy wycieczek do Puszczy Kampinoskiej (zn. żółte, dalej także niebieskie). Odgałęzienie drogi na pd. do Paprotni (7 km. trasa 2).

Author: krakowmiasto.pl