Trzciel i Lutol Suchy

79 km Trzciel (2200 mieszk.), m. nad Obrą, między dwoma jeziorami (malowniczy szlak wodny). Ośrodek eksploatacji i przeróbki wikliny. Gród wczesnohistoryczny. Prawa miejskie 1458. Szereg ładnych domków mieszczańskich XVIII i XIX w., najbardziej typowe przy ul. Mickiewicza nr 19 i 20. Obok miasta na podmokłych łąkach 2 grodziska średniowieczne, 1959/60 odkryto wał konstrukcji drewniano-ziemnej. Skrzyżowanie z bocznicą wariantu międzyrzeckiego. 90 km Lutol Suchy. W odl. 2 km na pd.-wsch. Chociszewo. Kość. późnogotycki 1500. 7 km dalej Dąbrówka Wielkopolska, wieś zamieszkana przez ludność autochtoniczną. Stroje ludowe, staroświeckie instrumenty muzyczne („kozły”), ciekawe obyczaje. Kość. 1660, w nim tablica ku czci mieszkańców pomordowanych przez hitlerowców w obozach. Park z pałacem klasycy stycznym 1857 oraz stara kuźnia. W odl. 5 km na pn. zach. od hutola Suchego Bukowiec. Kość. drewniany 1550. 2 km na pd. zach. Łagowiec. Kość. drewniany 1550 (wieża 1772). 2 km dalej Stary Dwór. Późnogotycki kość. 1550, przebud. 1765. 94 km Brojce, miasteczko położ. na granicy Polski przedrozbiorowej. Prawa miejskie od Władysława Jagiełły. Kilka staroświeckich domków mieszczańskich. 98 km Myszęcin. W odl. 4 km na pd. wsch. Szczaniec. Staro¬polski dwór renesansowy XVI w. oraz kość. gotycki XV w. — 102 km Rzeczyca. W prawo od drogi J. Lubinieckie.

Author: krakowmiasto.pl