Al. Jerozolimskie — most Poniatowskiego — Al. Waszyngtona

Al. Jerozolimskie powstały na miejscu tzw. Nowej Drogi Jerozolimskiej przeprowadzonej 1823—24 przez podmokłe grunty od Wisły do rogatek miejskich (dzisiejszy pl. Zawiszy). Nazwa od osady Nowa Jerozolima, załóż, w 1774 dla ludności żydowskiej. Najstarsza zabudowa 2 poł. XIX i pocz. XX w. powstała w wyniku przesunięcia ośrodka śródmiejskiego ze Starego Miasta na skrzyżowanie z ul. Marszałkowską po zbud. 1844—45 dworca kolei warszawsko- -wiedeńskiej. Po wybud. mostu Poniatowskiego (1912) i zakończeniu wiaduktu — arteria przelotowa. Wzdłuż Al. Jerozolimskich biegnie częściowo zakryty płytami tunel średnicowej linii kolejowej z dworcem Śródmieście. Początek Al. Jerozolimskich przy pl. Zawiszy, od którego odchodzą ul. Towarowa, Grójecka i Raszyńska. Przy ul. Towarowej pro¬wadzącej do Trasy W-Z, w sąsiedztwie pl. Zawiszy Dworzec Główny, dalej duże zakłady Drukarskie Dom Słowa Polskiego i Wydawnictwo MON. Ul. Raszyńska i jej dalszy ciąg Al. Żwirki i Wigury prowadzą na lotnisko Okęcie. Po drodze cmentarz Bohaterów Radzieckich. Ul. Grójecka, poszerzona i całkowicie przebud. przechodzi przez dzielnicę Ochota i nową dzielnicę mieszkaniową Szosa Krakowska, przechodząc w Al. Krakowską. Z pl. Zawiszy Al. Jerozolimskimi, zabud. na dużej przestrzeni tylko po prawej stronie na wsch. Mijamy pl. Starynkiewicza i dalej skrzyżowanie z Trasą N-S. Dalej po lewej widoczny Pałac Kultury i Nauki i pl. Defilad, za którym skrzyżowanie Al. Jerozolimskich z ul. Marszałkowską.

Author: krakowmiasto.pl