Kościół Nawiedzenia NMP

Tuż obok rynku w kierunku pn.-wsch. przy ul. Przyrynek nr 2 gotycki kość. Nawiedzenia NMP. Fundowany przez Annę i Janusza Mazowieckiego jako kościół farny Nowej Warszawy. Pierwotnie jednonawowy, dobud. naw pod koniec XV w., kaplic i zakrystii XVIII w. Przebud. XIX w. zatracił częściowo charakter gotycki. W czasie prac konserwatorskich odkryto m. in. polichromię z XV w. Obok kościoła piękna gotycka dzwonnica z ostrołukowym przejazdem. Z Rynku Nowego Miasta ul. Zakroczymską. Na rogu Zakroczymskiej i Franciszkańskiej kość. Franciszkanów zbud. 1679—1732 w stylu baroku. Fasada późnobarokowa z klasycystycznym zwieńczeniem. Po pożarze 1944 odbud. 1945—55. Na zach. i pn. od Rynku Nowego Miasta nowoczesne budownictwo mieszkaniowe, m. in. osiedle mieszkaniowe proj. Brukalskich. Przy ul. Konwiktorskiej wyposażony w nowoczesne urządzenia stadion ZS „Kolejarz”. W pobliżu park Traugutta oraz połączenie z Trasą Mostową.

Author: krakowmiasto.pl