Kamienica Pod Fortuną

Strona wsch. — Barssa. Nr 22 kamienica Pod Fortuną (nazwa od posągu Fortuny, który ją zdobił w XVIII w.). Pierwotnie gotycka, po pożarze na pocz. XVII w. odbud. w formach późnorenesansowych. Od XVII w. do czasów Augusta III kwatera posłów zagranicznych. W XVIII w. mieszkali tu znani malarze Sz. Czechowicz i Fr. Smuglewicz. Nr 18 kamienica Orlemusów. Pierwotnie gotycka. Fasada o dekoracji rokokowej 1 poł. XVIII w. Piękna klatka schodowa. Muzeum Mickiewicza i Słowackiego. Nr 2 narożna kamienica ozdobiona medalionem z podobizną Piotra Skargi, kaznodziei króla Zygmunta III. W czasie Insurekcji Kościuszkowskiej mieszkał tu postępowy działacz polityczny F. Barss.

Author: krakowmiasto.pl