Kościół Dominikanów

Za Mostową ul. Nowomiejską łączy się z ul. Freta. Ul. Freta nr 8/10 kość. Dominikanów zbud. 1 poł. XVII w. Trzynawowa bazylika z wydłużonym prezbiterium. Połączenie gotyku z renesansem i barokiem. Po zniszczeniach 1944 zachowane m. in. epitafium J. Kilińskiego. Odbud. 1956. Od pd. klasztor Dominikanów. Na domu przy ul. Freta nr 16 dwie tablice pamiątkowe. Jedna na pamiątkę urodzenia się w tym domu odkrywczyni polonu i radu Marii Curie-Skłodowskiej. Druga dla uczczenia pamięci członków Sztabu Armii Ludowej, którzy zginęli tu podczas bombardowania 26 sierpnia 1944 r. Dalej ul. Freta do Rynku Nowego Miasta. Zabudowa Nowego Miasta składa się z odrestaur. części zabytkowej i części nowoczesnej. Przy Rynku Nowomiejskim nr 2a kość. Sakramentek zbud. 2 poł. XVI w. wg proj. Tylmana z Gameren. Fundowany przez Marię Kazimierę, żonę Jana Sobieskiego, na pamiątkę odsieczy Wiednia. Wzniesiony na planie centralnym, barokowy. W czasie powstania 1944 zniszczony razem ze szpitalem, który się w nim mieścił. Odbudowany. Pod nr 3/5 nowoczesne kino Wars o ładnym kameralnym wnętrzu.

Author: krakowmiasto.pl