Nekla i Brzeźno

271 km Nekla, d. miasteczko w ładnej okolicy. Park XVIII w. (8 ha) z wieloma osobliwościami dendrologicznymi, krajowymi i egzotycznymi. W nowym kościele w ołtarzu obraz cechowy szkoły wielkopolskiej XVII w. i chrzcielnica rokokowa dużej wartości artystycznej. Przy kościele okazały dąb. W odl. 8 km na pn. wsch. Czerniejewo (1800 mieszk.), m. nad rz. Wrześnicą. Prawa miejskie XV w. Miejsce urodź. ks. Onufrego Kopczyńskiego (1735), autora pierwszej gramatyki j. polskiego (jego pomnik zniszczyli hitlerowcy). W parku angielskim pałac klasycystyczny 1780 (obec. Dom Dziecka). Z tego okresu stylowe oficyny pałacowe, stajnie, brama wjazdowa i mostek. Kość. późnogotycki, przebud. na barokowy. Kilka domów szachulcowych XVIII/XIX w., i wiatraki XVIII w. W obrębie nadleśnictwa Czerniejewo 5 rezerwatów leśnych z modrzewiem polskim (łączna pow. 138 ha). W odl. 7 km na pd. zach. od Nekli — Giecz, stara wieś nad rz. Moskaipą. Jeden z czterech obozów wojskowych Bolesława Chrobrego, zniszczony przez Brzetysława Czeskiego w 1039. Zachowane potężne wały grodziska. Badania archeologiczne odsłoniły dymarki do wytapiania żelaza, kamienną ławę fundamentową nie dokończonego pałacu i kaplicy-rotundy, most i groble. Kość. romański z granitu XII w. oraz kość. drewniany z XVIII w. 276 km Brzeźno. — 280 km Siedlec. Państwowa stadnina koni. W parku angielskim dwór klasycystyczny 1780—90, kość. barokowy 1770. W odl. 5 km na pd. Gułtowy. W parku z końca XVIII w. dwór 1780—85 (malowidła Antoniego Smuglewicza). Kość. szachulcowy 1738, polichromia XVIII w. — 283 km. Rozgałęzienie dróg. W kierunku pn.-wsch. odgałęzia się trasa 86 i 87.

Author: krakowmiasto.pl