Pałac Prymasowski

Na ul. Senatorskiej pod nr 13/15 pałac Prymasowski zbud. XVI w. w stylu renesansowym, po pożarze w okresie wojen szwedzkich odbud. 1687—91 przez Tylmana z Gameren w stylu barokowym, przebud. 1777—86 jako klasycystyczny. Po odbud. 1949—54 w stanie z końca XVIII w., biura Min, Kultury i Sztuki. Po lewej na rogu ul. Senatorskiej i Miodowej pałac Biskupów Krakowskich XVIII w., 1822 zamieniony na kamienicę czynszową (przy bramie od ul. Miodowej dwa gaśniki do pochodni). Na prawo pałac Małachowskich z tego samego okresu. Rokokowa fasada od ul. Miodowej. Obec. siedziba Zarządu Gł. PTTK. Na wprost pl. Zamkowy i Stare Miasto.

Author: krakowmiasto.pl