Trasa okólna

Od ul. Marszałkowskiej ul. Sienkiewicza. Na rogu ul. Jasnej gmach Filharmonii zbud. 1901, zbombardowany 1939 i spalony 1944, odbud. 1955. Duża sala 1086 miejsc i mniejsza kameralna 420 miejsc. Dalej do pl. Powstańców Warszawy, przy którym Dom Chłopa zbud. 1961 wg proj. Pniewskiego i Handzelewicz-Wacławek. Łączna kubatura 75 tys. m3. Ciekawa konstrukcja 3-kondygnacjowa oparta na płycie prostokątnej (80 X 60 m), podpartej 28 żelbetowymi słupami. Hotel, sala kinowo-teatralna, restauracja, kawiarnia, bar samoobsługowy. Z drugiej strony pl. Powstańców Warszawy pierwszy wieżowiec warszawski zbud. 1936—38, 17 kondygnacji, po odbud. hotel „Warszawa”. Przecinamy poszerzoną i całkowicie przebud. ul. Świętokrzyską.

Author: krakowmiasto.pl