Jaktorów

39 km Jaktorów, osada, dawniej wśród Puszczy Jaktorowskiej. Mieszkańcy opiekowali się żyjącymi w niej turami. W 1410 wielkie polowanie na tury, których mięso przeznaczono dla wojska idącego pod Grunwald. W 1627 ubito ostatnią turzycę. W okresie powstania styczniowego ukrywali się tu partyzanci. Po 1864 wyrąb lasów, który doprowadził do wycięcia d. puszczy. W okolicy akcje partyzantów podczas II wojny światowej. — 42 km. W odl. ok. 4 km w prawo, na pn. zach., Budy Zosiny. Cmentarz żołnierzy AK zgrupowania ,,Kampinos”. — 44 km Międzyborów. Niewielki las sosnowy pozostałością d. puszczy jaktorowskiej.

Author: krakowmiasto.pl