Pałac Kazimierzowski i kościół Św. Krzyża

Nr 26/28 na terenie uniwersytetu pałac Kazimierzowski zbud. 1634 jako letni pałac królewski, przebud. 1736 przez Poppelmanna i 1824 przez Ritschla w stylu neoklasycystycznym. W 1 poł. XVIII w. Szkoła Rycerska, w której kształcili się m. in. T. Kościuszko i J. U. Niemcewicz. Siedziba uniwersytetu. Po ostatniej wojnie odbud. 1954. Piękne sale. Dalej po prawej kość. Św. Krzyża zbud. 1682—1754 na miejscu drewnianej kaplicy z 1510. Wnętrze wg proj. Belottiego, fasada wg Fontanów i Jaucha. W kościele urny z sercami F. Chopina i Wł. Reymonta oraz epitafium B. Prusa. Zabytkowa barokowa krata ambony. Podczas powstania 1944 w kościele ciężkie walki. W podziemiach groby mężów stanu. Naprzeciwko na rogu ul. Oboźnej „Dom Turysty” PTTK. W pobliżu Teatr Polski.

Author: krakowmiasto.pl