Wróblewo i Sieraków

51 km Wróblewo. Do Sierakowa dwie drogi: na wprost przez Izdebno (17 km) i dłuższa na pd. zach. przez Chrzypsko (26 km) krajobrazowo ładniejsza, wśród jezior, z których największe: Wielkie (266 ha), Chrzypskie (323 ha) i Lutomskie (174 ha). — 61 km Chrzypsko Wielkie. Kość. zbud. w 1. 1600—09, odnowiony 1725 i 1785, wewnątrz „Madonna na lwie”, drewniana rzeźba gotycka XIV w. — 72 km Lutom. Kość. późnobarokowy, zbud. w 1. 1753—62, restaur. po pożarze 1862. 77 km Sieraków nad Wartą. Miastem przed 1383. Huta szkła, Państwowa Stacja Ogierów. W 1610 urodził się tu Krzysztof Opaliński, poeta, satyryk, wojewoda poznański, który w 1655 pod Ujściem oddał Wielkopolskę Szwedom. W za¬łożonym przez niego tu gimnazjum pewien czas uczył Jan Amos Komeński. 1655 Sieraków odziedziczył przez swoją żonę Katarzynę z Opalińskich Stanisław Leszczyński, po nim zaś córka jego Maria, królowa Francji, która sprzedała go min. Brilhlowi. 1793 wojsko polskie stawiło opór wojskom pruskim. 1817 wielki pożar miasta. Kość. paraf, późnorenesansowy 1619—39, bogaty w zabytki wielkiej wartości artystycznej. W wielkim ołtarzu obraz z warsztatu Rubensa „Zdjęcie z krzyża”, obrazy ze szkoły wielkopolskiej XVII i XVIII w., stalle późno- renesansowe 1641, pomniki Piotra Opalińskiego (1 poł. XVII w.), Jana i Zofii Opalińskich, teściów króla Stanisława Leszczyńskiego. Kość. poewangelicki 1782—85, resztki średniowiecznego zamku Opalińskich, tzw. lodownia. Po l. stronie Warty biegnie wzdłuż 13 jezior szlak wycieczkowy do Międzychodu (22 km). Ważniejsze: J. Lutomskie, na jego zach. brzegu, 3 km od rynku rezerwat leśny „Buki” o pow. 55 ha ze starymi bukami o obw. pnia do 6 m i rezerwat skrzypu olbrzymiego; J. Jaroszewskie (96 ha, 35 m głęb.) z ośrodkiem szkoleniowym GKKFiT i dobrze zagospodarowanym ośrodkiem wypoczynkowym (kąpielisko, camping, parking, pawilon gastronomiczny); J. Sremskie (122 ha, 49 m głęb.), kryptodepresja, dno 10 m poniżej poziomu morza, ryby głębinowe: sieja i sielawa; J. Ławickie (95 ha) z wyspą; j. Kolno (53 ha), z grodziskiem na pn.-wsch. brzegu. Pomiędzy j. Kolno a następnym J. Bielskim (86 ha) — rezerwat leśny 14 ha. Objęty ochroną naturalny las liściasty dla celów naukowych, dydaktycznych i społecznych. Na pr. brzegu Warty jeziora rynnowe: Kubek (73 ha, hodowla bobrów), Lichwin (49 ha), Mnich (28 ha), Kłosowskie (142 ha) z rezerwatem ornitologicznym na „Czaplich Wyspach” (czapla siwa, kormoran, kania czarna, sokół wędrowny, dzięcioł czarny), Barlin (108 ha).

Author: krakowmiasto.pl