Poznań

Poznań (53 m, 415 000 mieszk.), m. woj. i woj. miejskie, położone nad Wartą na skrzyżowaniu ważnych szlaków międzynarodowych. Wielki ośrodek przem. metalowego (Cegielski — silniki okrętowe, wagony; „Pomet”, „Wiepofama”, Fabr. Maszyn Żniwnych, Fabr. Łożysk Tocznych), elektrotechnicznego („Alco”, „Centra”), gumowego („Stomil”), papierniczego („Malta”) i spożywczego („Goplana”). Siedziba 8 szkół wyższych: Uniwersytet, Akademia Medyczna, Wyż¬sza Szkoła Rolnicza, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Politechnika, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, Wyższa Szkoła Sztuk Plas- stycznych, Wyższa Szkoła Muzyczna. Ważny ośrodek kulturalny Polski zachodniej: opera, biblioteki, słynny chór Stuligrosza, filharmonia, muzea. Port rzeczny. Miasto o pow. 220 km dzieli się pod względem administracyjnym na 5 dzielnic: 1) Nowe Miasto (część prawobrzeżna z Ostrowiem Tumskim); 2) Stare Miasto (centrum i część pn.); 3) Wilda (część pd. na lewym brzegu Warty); 4) Grunwald (część pd.-zach.) i 5) Jeżyce (część pn.-zach.) z nowym budownictwem mieszkaniowym.

Author: krakowmiasto.pl