Poczta saska w pałacu Wessla i Dziekanka

Dalej pod nr 25 poczta saska w pałacu Wessla zbud. w poł. XVIII w., od 1780 siedziba poczty. 1822 kondygnacja nadbud. przez W. Marconiego. 1947 odbud. w formie pałacu rokokowego. Siedziba Generalnej Prokuratury PRL. Na skwerze pomnik Adama Mickiewicza dłuta C. Godebskiego, wzniesiony ze składek społeczeństwa 24. XII. 1898 w setną rocznicę urodzin wielkiego poety. Odtworzony po zniszczeniu przez hitlerowców. Za nim pod nr 56 Dziekanka zbud. w poł. XVIII w. Od 1830 zajazd. Nisza przed bramą do zawracania karet w wąskiej tu uliczce. Spalona podczas powstania 1944, odbud. 1949 jako pierwszy budynek na Krakowskim Przedmieściu. Obec. dom akademicki studentów szkół artystycznych.

Author: krakowmiasto.pl