Kościół Św. Anny

Naprzeciwko kość. Św. Anny zw. także d. kościołem Bernardynów. Zbud. 1454 z fundacji ks. Anny Mazowieckiej. Najstarsze za¬chowane partie — zakrystia, prezbiterium. Odbud. po pożarze 1515, z tego okresu piękne kryształowe sklepienie we wsch. skrzydle i ściana pn. z gotyckim portalem. Spalony podczas najazdu szwedzkiego odbud. XVII w. w stylu barokowym. XVIII w. nowa klasycystyczna fasada proj. Aignera. Wczesnobarokowa kaplica bł. Ładysława z Gielniowa i klasycystyczna NMP Loretańskiej. Wewnątrz ciekawy ołtarz główny, barokowe organy i polichromia W. Żebrowskiego. Podczas bud. Trasy W-Z kościół zaczął osuwać się po skarpie. Dla ratowania zastosowano po raz pierwszy na świecie metodę prof. Cebertowicza, elektrokinetycznej stabilizacji gruntu.

Author: krakowmiasto.pl