Pomnik Mikołaja Kopernika

U zbiegu Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu pomnik Mikołaja Kopernika, sławnego polskiego astronoma. Wzniesiony 1829—30 z inicjatywy Staszica. Dzieło rzeźbiarza duńskiego B. Thorvaldsena. 1944 zniszczony przez hitlerowców, 1949 ustawiony powtórnie. Za pomnikiem klasycystyczny pałac Staszica zbud. 1820—23 staraniem St. Staszica wg proj. Corazziego dla Warszawskiego Tow. Przyjaciół Nauk. W końcu XIX w. przebud. przez Rosjan, którzy w środkowej części umieszczają cerkiew. Do pierwotnego stanu wraca częściowo po I wojnie światowej i po odbud. 1946—50. Siedziba zakładów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Nowy Świat. Dalszy ciąg traktu królewskiego. Od 1649 ulica. Rozbudowa ulicy głównie w XVIII w. Długo przedmieściem. Na pocz. XIX w. w związku z rozwojem gospodarczym zwarta zabudowa murowana ulicy w stylu klasycystycznym. W 1944 w 80% zniszczony. Tablice pamiątkowe na miejscach rozstrzeliwań podczas okupacji. Odbud. wg stanu pierwotnego. Ulubiona ulica warszawiaków. W związku z dużym ruchem z obu stron ulicy równoległe ciągi piesze na zapleczu kamienic.

Author: krakowmiasto.pl