Pałac Ostrogskich

Od skrzyżowania Nowego Światu z ul. Świętokrzyską w lewo, do ul. Kopernika i ul. Tamki. Tamka nr 41 pałac Ostrogskich zbud. 1681 wg planów Tylmana z Gameren na fortyfikacjach d. zamku Ostrogskich. Wnętrze Fontany. 1820 przybud. jedno piętro. Od 1861 siedziba konserwatorium. Uczył się tu I. Paderewski. Po zniszczeniach 1944 odbud. Obec. siedziba Tow. im. Chopina. W podziemiach pałacowych ma żyć legendarna złota kaczka. Do Nowego Światu ul. Ordynacką. W narożnym domu po prawej (Nowy Świat nr 60), mieszkał i tworzył w 1. 1947—57 Leopold Staff (tablica pamiątkowa). Naprzeciwko nr 53 kamienica Mikulskiego zbud. 1822 na miejscu dworku J. Pułaskiego, ojca Kazimierza Pułaskiego, bohatera narodowego Polski i St. Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Author: krakowmiasto.pl