Egzekucja w Wawrze i konferencja założycielska PPR

26 na 27 grudnia 1939 egzekucja w Wawrze (107 osób). Egzekucje odbywały się początkowo w okolicznych lasach Palmir, sękocińskich, kabackich i w ogrodzie sejmowym, później w ruinach getta i na ulicach. 1940 utworzenie podziemnego Związku Walki Zbrojnej. Zamknięcie ludności żydowskiej w getcie i planowa eksterminacja. 20—21. VI. 1940 stracenie w Pal¬mirach ponad 300 więźniów Pawiaka (Niedziałkowski, Rataj, Kusociński). W sierpniu tegoż roku pierwszy transport do Oświęcimia. 5. I. 1942 konferencja założycielska PPR. Powstanie Gwardii Ludowej. Powieszenie 50 więźniów Pawiaka, działaczy lewicy. 15 maja tegoż roku wymarsz z Warszawy I oddziału Gwardii Ludowej pod dowództwem F. Zubrzyckiego.

Author: krakowmiasto.pl