Pomnik ks. Józefa Poniatowskiego i Pomarańczarnia

Pomnik ks. Józefa Poniatowskiego dzieło Thorvaldsena. Nie ustawiony przed powstaniem listopadowym, wywieziony 1832 przez namiestnika carskiego do Rosji, zwrócony 1922 przez rząd ZSRR. Zniszczony przez hitlerowców został odtworzony z modelu znajdującego się w Kopenhadze i ofiarowany 1952 Warszawie przez społeczeństwo stolicy Danii. Pomarańczarnia zbud. 1786—88 przez Merliniego mieści oranżerię i d. teatr królewski. W teatrze rzeźby Le Bruna oraz freskowe malowidła Plerscha i Smuglewicza przedstawiające widzów teatralnych z XVIII w. w strojach polskich i francuskich. Obec. restaurowana.

Author: krakowmiasto.pl