Warszawa – Poznań

303 km, droga główna d. E 8, d. 17. Trasa stanowi część międzynarodowej magistrali, która prowadzi z Europy Zachodniej przez Berlin — Warszawę do Moskwy. Trasa biegnie przez Nizinę Mazowiecko-Podlaską i wsch. część Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, obszarem wielkiej Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. Krajobraz nizinny, obniżenie terenu w kierunku zach. wykorzystane przez Wartę i jej dopływy, na terasach rzek zalesione tereny wydmowe. W okolicy Konina złoża węgla brunatnego. Wyjazd z Warszawy (trasa 1) ul. Świerczewskiego i Wolską w kierunku zach. — 14 km Ożarów osada przem., ośrodek sadownictwa. — 17 km Oltarzew. 10. IX. 1939 zginął tu Marian Buczek. — 22 km Swięcice. 28 km Błonie (11 000 mieszk.), m. Prawa miejskie XIV w. Ratusz klasycystyczny z końca XVIII w. Kość. barokowy, pierwotnie gotycki XIII—XIV w. Pierwsza w Polsce fabryka zegarków ręcznych. W odl. 2 km na pn. wsch. nad rz. Utratą fragmenty wałów i fos wczesnośredniowiecznego grodziska (Łysa Góra). — 41 km Paprot¬nia, karczma z zajazdem i kuźnią XIX w. Odgałęzienie drogi, w prawo, na pn., do Kampinosu (7 km, trasa 1). — 49 km Zosin.

Author: krakowmiasto.pl