Warszawa — Wilanów — Piaseczno

27 km, droga drugorzędna. Wyjazd ul. Czerniakowską. Powsińską, Wiertniczą, Przyczółkową na pd. — 10 km Wilanów. Dalej przez nadwiślańskie tereny zalewowe i wzdłuż odległej ok. 3 km w lewo skarpy wiślanej. 12 km. W odl. ok. 1,5 km w prawo Natolin. W parku pałac klasycystyczny zbud. 1750 przez S. B. Zuga, później powiększony. Z okresu rozbud. zespołu pałacowego w l. 1530—35 pomnik z sarkofagiem dłuta Kaufmana. tzw. most mauretański, świątynia dorycka i akwedukt (pałacu i parku nie można zwiedzać). – 14 km Powsin, miejscowość wzmiankowana l poł. XIII w. Kość. barokowy 1720-25, rozbud. 2 poł. XIX w. Na cmentarzu groby powstańców 1944. W odl. l km na pd. zach. Ośrodek Wczasów Świątecznych na skraju lasu kabackiego (trasa 55). – 19 km Klarysew, letnisko. 20 km Jeziorna. Fabryka papieru przeniesiona z Kaliskiego w 1778. Demonstracja 1 maja 1905 rozproszona szarżą kozaków. Strajk 1926, starcia podczas demonstracji pierwszomajowych w l. 1927—1931 z policją. Po I wojnie światowej fabryka rozbud. i zmodernizowana. Nad rz. Jeziorną za St. Augusta znane w Warszawie miejsce pojedynków. W odl. ok. 7 km na wsch. Ciszyca nad Wisłą. Piękna plaża. W odl. 2 km na pd. wsch. Obory. Dwór 2 poi. XVII w. Wewnątrz kilka obrazów z galerii wilanowskiej. Obec. Dom Pracy Twórczej ZLP. stare drzewa w parku (2 pomniki przyrody). 3 km na pd. Slomcziji:. Kość. barokowy 1 poł. XVIII w. rozbud. XIX w. Wewnątrz obraz św. Kocka pędzla W. Gersona. Dalej droga biegnie na zach. 22 km Konstancin — Skolimów (7000 mieszk.), m. powstałe z połączenia po wojnie dwu miejscowości. W Konstancinie mieszkał przez pewien czas St. Żeromski.

Author: krakowmiasto.pl