Tow. Zachęty Sztuk Pięknych

Ul. Mazowiecką do pl. Małachowskiego, przy którym gmach d. Tow. Zachęty Sztuk Pięknych (sale wystawowe), gdzie zginął od skrytobójczej kuli pierwszy prezydent Polski Gabriel Narutowicz. Nieco w głębi klasycystyczny kość. ewang.-augsburski zbud. 1778—81 wg proj. Zuga. Rotunda z wielką kopułą, wewnątrz dwupiętrowe galerie. Dalej na pl. Zwycięstwa grób Nieznanego Żołnierza, proj. St. Ostrowskiego. Urny z ziemią z pobojowisk, na których walczyli i ginęli żołnierze polscy. Za grobem Nieznanego Żołnierza Ogród Saski.

Author: krakowmiasto.pl