Nieborów i Zduny Kościelne

10 km Nieborów, d. siedziba magnacka i ośrodek garncarstwa słynący w XIX i na pocz. XX w. z wyrobu artystycznej ceramiki. W parku krajobrazowym XVII—XVIII w. wspaniały pałac barokowy 1690—96 proj. Tylmana z Gameren o bogatym wnętrzu, mieszczący oddział Muzeum Narodowego z ciekawym zbiorem majoliki nieborowskiej oraz bibliotekę (cenne starodruki). Obok zabytkowe budynki gospodarcze: stajnia, 2 oranżerie z końca XVIII w. Połączenie z bocznicą trasy 28. W odl. 7 km na wsch. Bolimów, miasteczko nad rz. Rawką, załóż, w 1370, miejsce pobytu książąt i królów polskich, przybywających do Puszczy Bolimowskiej na wielkie łowy, głównie na tura. Tradycyjny ośrodek cera¬miki ludowej. Dwa kościoły późnorenesansowe: paraf. 1667 i Św. Anny 1635. — 14 km Bednary. — 17 km Kompina na 72 km trasy głównej. 93 km Zduny Kościelne, wieś księżacka. W odl. 6 km na pn. Złaków Kościelny i 4 km dalej Zlaków Borowy z najbardziej typowym folklorem łowickim (barwne stroje ludowe, wyroby tkackie i ceramiczne, budownictwo i zdobnictwo ludowe).

Author: krakowmiasto.pl