Powstanie w getcie

19. IV. — 8. V. 1943 powstanie w getcie. Zacięte walki. Niemcy dom po domu niszczą całą dzielnicę. Ofiary wg danych niemieckich wyniosły 56 000 osób. Od połowy października 1943 do połowy lutego 1944 Niemcy przeprowadzili 33 egzekucje publiczne i 23 egzekucje w ruinach getta. 31. XII. 1943 utworzenie Krajowej Rady Narodowej. 26. VII. 1944 rozstrzelanie P. Findera i M. Fornalskiej. 1. VIII. — 2. X. 1944 powstanie warszawskie. Naloty niemieckie i ostrzeliwanie z ciężkich dział kolejowych niszczą całe dzielnice. Liczba ofiar przekracza 200 000. Po powstaniu specjalne niemieckie oddziały palą i wysadzają ocalałe domy. W sumie uległo zniszczeniu 87% budynków, 91% zakładów przem., 80% gmachów państwowych i 75% szkolnych. Z 987 budynków zabytkowych zniszczono i spalono 782. Ogółem w czasie okupacji zginęło pół miliona mieszkańców Warszawy. 14. IX. 1944 wyzwolenie Pragi przez wojska radzieckie i I Armię Wojska Polskiego. 17. I. 1945 wyzwolenie Warszawy lewobrzeżnej. 1. II. 1945 decyzją rządu Warszawa pozostaje stolicą Polski.

Author: krakowmiasto.pl